Vragen? +32 (0)14 94 40 41

Spouwmuurisolatie

Aangeboden producten en prijzen

Er worden twee materialen aangeboden. Standaard wordt glaswol gekozen, gezien de goede akoestische eigenschappen en de minerale oorsprong (niet van plastiek gemaakt). In bepaalde gevallen is EPS (isomo) noodzakelijk, bijvoorbeeld als de spouw te dun is. PUR wordt niet gebruikt wegens niet recycleerbaar. Hier krijg je dan ook geen premie voor.

Glaswol

 1. Gebruikt in bijna alle situaties (standaard)
 2. Goede akoestische eigenschappen
 3. Minerale oorsprong (geen plastiek)
 4. Indicatieve prijs (15 tot 20 euro/m²)

EPS (ISOMO)

 1. Gebruik in specifieke gevallen (o.a. dunne of complexe spouw) Indicatieve prijs (15 tot 20 euro/m²)
 2. Indicatieve prijs (15 tot 20 euro/m²)

Over spouwmuur
isolatie

 1. Een spouwmuur is de ruimte tussen de dragende binnenmuur en de buitenmuur die dient als decoratie en bescherming tegen de regen. Bij woningen van vóór 1980 is deze ruimte vaak niet voorzien van spouwmuurisolatie. Er gaat tot 30% van de warmte uit je woning verloren via een niet-geïsoleerde spouwmuur. Het is dus verstanding om je spouwmuur na te isoleren, met terugverdientijden van vijf jaar of minder.
 2. Om spouwmuurisolatie uit te voeren moet worden voldaan aan enkele belangrijke voorwaarden. De dikte van de spouw dient minimaal 5cm te bedragen. Verder dient deze relatief proper te zijn. 
 3. Bij de uitvoering dient verder de juiste werkwijze gehanteerd te worden om te garanderen dat de volledige schil wordt geïsoleerd en alle risico’s op vochtproblemen worden vermeden. 
 4. Aannemers die spouwmuurisolatie plaatsen, moeten dit daarom doen volgens de uitgebreide Belgische STS-71 norm (FOD ECONOMIE).
 5. Verder kunnen in België enkel ATG gecertificeerde aannemers deze werken uitvoeren. Los van de controle die BENOregio Kempen uitvoert op de uitgevoerde werken, kunnen gecertificeerde aannemers op eender welk moment controle krijgen van de Belgische Unie voor de Technische Goedkeuring in de Bouw.

Over BENOregio Kempen

BENOregio Kempen is een project van Campina Energie. Wij als Kempense burgercoöperatie geloven dat de Kempen zonder fossiele energie haalbaar is. Een onderdeel hiervan is energiebesparing bij bestaande woningen realiseren. Het project gaat uit van een kwalitatieve volume-aankoop, maar koppelt hieraan een volledige begeleiding.

Contact

BENOregio Kempen
Korte Begijnenstraat 18
2300 Turnhout

+32 (0)14 94 40 41

Volg ons

Campina Energie

Copyright Campina Energie 2024. Alle rechten voorbehouden. BENO Regio Kempen is een project van Campina Energie cv
cookies
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close